Om oss

Bakgrunn

Orkdal Skrift og Steinhuggeri har siden ca år 2000  tegnet motiver/fortrykk til gravsanger for begravelsesbyråer over hele landet, og dermed vært en av flere leverandører av disse.

Tegne- og reklameskole med skrifttegning som fag, samt opplæring hos skrifthugger. I tillegg har undertegnede drevet med billedkunst siden 70-tallet, og deltatt på utstillinger flere plasser i landet. I denne sammenheng kan det nevnes at bilder har blitt innkjøpt av Sør-Trøndelag fylkeskommune ved utstillinger i Trondheim. Ut ifra denne bakgrunnen ønsker vi å stå til kundens disposisjon, hvor en kombinerer det estetiske med det steintekniske.

Kontakt oss for mer informasjon