Håndverk

I gravmonumentproduksjonen brukes moderne og effektive metoder i arbeidet. På denne måten kan det sies at det rent håndverksmessige kommer litt i skyggen. Ut i fra dette vil vi også være behjelpelige med å utføre oppdrag som krever bruk av tradisjonelle håndverksmetoder.

I løpet av disse årene har vi hatt mange og spennende oppdrag, så som relieffhugging (billedhugging) av ornament. Da brukes det nettopp håndverkstradisjoner med meiselhugging. Dette er arbeidsmetoder som i dag ikke blir holdt i hevd og som står i fare for å forsvinne. Under kan du se bilder fra relieffhugging, samt andre oppdrag som vi har utført.

Kontakt oss for mer informasjon