Orkdal Skrift- og Steinhuggeri

Vi ønsker å ha et nært samarbeid med kundene, både når det gjelder prosjektering og oppfølging av arbeidet. På denne måten vil vi at det skal skapes tillit og trygghet.

Utstilling / Produksjon

Vårt arbeidsområde er salg av nye gravmonumenter, navnetilføyelser, oppussing/ omsliping av gravmonumenter, og spesialønsker.

Andre oppdrag

I dag kan trenden være at enkelte vil ha sitt personlige preg på gravmonumentet. Med vår bakgrunn ønsker vi å bidra til dette.

Nye gravmonumenter

Vi har utstilling med ca. 20 gravsteiner på Orkanger. Vi har også utstilling på Melhus med over 100 gravsteiner. Mange setter veldig pris på å se gravmonumentet i naturlig størrelse, farge, mønster og utførelse for øvrig.

Oppussing av gravmonumenter

Vi utfører også oppussing / oppgradering av gravmonumenter. Send oss informasjon om hva du ønsker å oppgradere.

Spesialønsker

I dag kan trenden være at enkelte vil ha sitt personlige preg på gravmonumentet. Med vår bakgrunn ønsker vi å bidra til dette.

Nye gravmonumenter

Vi har utstilling av 80-100 stener på Orkanger. Åpningstid er etter avtale, da vi bl.a. er en del ute på gravplasser på steinoppdrag i hele midt-Norge Det er også mulig å se utstillingen på kveldstid, dersom en avtaler på forhånd. Mange setter veldig pris på å se gravmonumentet i naturlig størrelse, farge, mønster og utførelse for øvrig.

Oppussing av gravmonumenter

Vi utfører også oppussing / oppgradering av gravmonumenter. Send oss informasjon om hva du ønsker å oppgradere.

Spesialønsker

I dag kan trenden være at enkelte vil ha sitt personlige preg på gravmonumentet. Med vår bakgrunn ønsker vi å bidra til dette.

Send forespørsel

Hjelp til å finne det rette

Med alt innen skrift- og steinhugging

Føre håndverket videre

I løpet av disse årene har vi hatt mange og spennende oppdrag, så som relieffhugging (billedhugging) av ornament. Da brukes det nettopp håndverkstradisjoner med meiselhugging. Dette er arbeidsmetoder som i dag ikke blir holdt i hevd og som står i fare for å forsvinne. 

Selve monumentet er laget av den kjente bronseskulptøren Tore Bjørn Skjølsvik

Fundamentet er laget av Orkdal Skrift- og Steinhuggeri.

Vi har arbeidet med fundamentet og skriftflate med natursten til Holocaust-monumentet – ”Ved reisens slutt”, 2003 som står i en av Kristiansunds parker. Oppdragsgiver var Kristiansund kommune. Under dette arbeidet samarbeidet vi med den kjente bronseskulptøren Tore Bjørn Skjølsvik som laget en bronseskulptur til minne om jøder fra Kristiansund som omkom under 2.verdenskrig.

Minneord på gravstein

  • Alt av nåde
  • Alltid i våre hjerter
  • Alltid i våre tanker
  • Bli hos meg
  • Du er alltid med meg. En liten del av deg, varmer mitt hjerte, gir krefter til min vei
  • Dit hvor roser aldri dør
  • Ditt lys vil alltid skinne
  • Dypt savnet
  • Elsket
  • Elsket og savnet