Om oss

Bakgrunn

Tegne- og reklameskole med skrifttegning som fag, samt opplæring hos skrifthugger. I tillegg har undertegnede drevet med billedkunst i 30 – 40 år og deltatt på utstillinger flere plasser i landet. I denne sammenheng kan det nevnes at bilder har blitt innkjøpt av Sør-Trøndelag fylkeskommune ved utstillinger i Trondheim. Ut ifra denne bakgrunnen ønsker vi å stå til kundens disposisjon, hvor en kombinerer det estetiske med det steintekniske.